Πόσα έχει να μάθει απ' τα παιδιά που παίζουν ένας καλός ηθοποιός! 


Πόσα έχει να μάθει απ' τα παιδιά που παίζουν ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Μαρία Ελ.